'Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn?'
(De Dijk)

Nederlands / Frysk

 

 

Na een overlijden

Na een overlijden in een ziekenhuis of instelling geeft het
verplegend personeel u verdere aanwijzingen. Bij een overlijden thuis neemt u eerst contact op met uw huisarts.
Kort daarna belt u Uitvaart Fryslân nr. 06 – 45463538
U krijgt één van ons aan de lijn. Voor het melden van een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar.

In dit telefoongesprek stellen we u een aantal vragen en maken een afspraak waar en hoe laat we u zullen ontmoeten. Niet alles hoeft meteen besproken te worden. Een aantal details kunnen ook nog op het laatste moment ingevuld worden.
Wij houden de hele periode, van overlijden  tot en met de uitvaart nagenoeg dagelijks contact met u.

De kosten voor een uitvaart zijn afhankelijk van uw
specifieke wensen en keuzes. Wij kunnen u adviseren
en zorgen voor een duidelijke begroting.